Kolejny ogród, którym opiekujemy się systematycznie przez cały rok.